„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

DOMACHOWO

Domachowo – wieś, w której w tańcu zawirujesz i tradycji posmakujesz.

Wieś Domachowo, położona w gminie Krobia w powiecie gostyńskim, to serce jednego z najbardziej charakterystycznych mikroregionów folklorystycznych w kraju – Biskupizny. Region ten od XIII do XVIII wieku stanowił włości poznańskich biskupów, skutkiem czego miejscowa ludność płaciła niższy wymiar pańszczyzny i była bogatsza od chłopów w sąsiedzkich dobrach szlacheckich. Zaowocowało to wykształceniem się głębokiego poczucia odrębności przejawiającego się przede wszystkim w barwnej, do dziś przekazywanej z pokolenia na pokolenie kulturze ludowej. Biskupianie mają jedne z najpiękniejszych i najbogatszych strojów ludowych, bogate i dobrze zachowane dziedzictwo muzyczne w postaci melodii ludowych, pełnych humoru przyśpiewek i niezwykle żywiołowych i szybkich tańców. Dobrze zachowała się również obrzędowość. To właśnie Domachowo stanowi centrum tej kultury – tutaj powstał Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic nagrodzony Nagrodą im. Oskara Kolberga (najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej), tutaj działał znany społecznik Jan z Domachowa Bzdęga i tutaj do dziś odbywają się tradycyjne zabawy obrzędowe, takie jak katarzynki i podkoziołek oraz największe współcześnie świętego biskupiańskiego folkloru – Festiwal Tradycji i Folkloru. Wizyta w Domachowie to okazja do obcowania z żywą, autentyczną kulturą ludową.

 

Warto zobaczyć

Biskupiański Gościniec – centrum kultury biskupiańskiej

To budynek postawiony w początku XX w. na miejscu dawnego przykościelnego szpitala. Dziś to tutaj bije serce Biskupizny – odbywają się warsztaty, potańcówki oraz podejmowane są wszelkie ważniejsze decyzje dotyczące Biskupizny. To właśnie tutaj najwięcej dowiedzieć się można o historii i kulturze Biskupian oraz spotkać się z Biskupianami na żywo!

Kontakt: Krzysztof Polowczyk (tel. 721 382 099, e-mail ), obiekt udostępniany po wcześniejszym umówieniu się.
 

Zabytkowy, drewniany kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła

Zbudowany na miejscu poprzedniej XIII-wiecznej świątyni w 1568 roku z fundacji biskupa poznańskiego Adama Konarskiego. Kryje w sobie mnóstwo pięknych barokowych, a nawet gotyckich zabytków.

Kontakt: ks. Proboszcz Paweł Minta (tel. 720 294 428), obiekt udostępniany po wcześniejszym umówieniu się oraz w czasie mszy św.

 

Kuźnia

Nieczynna kuźnia pozostawiona w nietkniętym stanie, zupełnie jakby czas w niej zatrzymał się w miejscu.

Kontakt: Krzysztof Polowczyk (tel. 721 382 099, e-mail ), obiekt udostępniany po wcześniejszym umówieniu się.

 

Wydarzenie cykliczne

Festiwal Tradycji i Folkloru w Domachowie odbywa się co roku w drugą niedzielę września. Jest to największa impreza poświęcona kulturze tradycyjnej w te części Wielkopolski i jest ona doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z unikalnymi tradycjami kulturowymi Biskupizny, które od 2016 roku znajdują się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Impreza przyciąga co roku ponad dwutysięczną publikę, na scenie zaś oprócz miejscowych mistrzów tradycji prezentują się zespoły z różnych stronu kraju i świata. Poza sceną natomiast mnóstwo atrakcji w postaci stoisk z tradycyjnym rękodziełem i kuchnią przygotowywaną według dawnych receptur.

 

Kontakt

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa w Krobi

ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia

www.krobia.pl

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera