„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

KOZŁÓW

Kozłów to mała śląska wieś, w której spotkasz się z wielką historią w cieniu starych drzew

Kozłów leżący na skraju przemysłowego Górnego Śląska (otoczony z trzech stron Gliwicami) nosi ślady historii całego regionu – od średniowiecza do współczesności. W Kozłowie wciąż bije prawdopodobnie najstarszy na Śląsku dzwon. Wieś zatopiona jest w pięknym starodrzewiu, w którym królują potężne dęby liczące ponad 200 lat: lipy, kasztany i olchy. Drzewa otaczają też stare drogi prowadzące do wsi – dęby rosną przy Starej Drodze, jest Droga Kasztanowa czy Dębowa na Podlesiu. Z mieszkańcami można się spotkać na jednym z najbardziej śląskich świąt – dożynkach (we wrześniu), na „szkubkach” lub na babskim combrze (styczeń – luty).

 

Warto zobaczyć

Ponad 200-letni dąb (piękny i rozłożysty) i krzyż

Były świadkami tragicznych wydarzeń w styczniu 1945 roku, kiedy żołnierze radzieccy m.in. zastrzelili i rozjechali czołgiem właściciela sklepu.

 

Kościół św. Mikołaja

Swą bryłą ukazuje różne etapy jego rozbudowy: prezbiterium o bardzo grubych murach z kamienia polnego to średniowieczna baszta, kamienny XV-wieczny portal to element rozbudowy kościoła, a drewniana dzwonnica to znak braku funduszy na dokończenie remontu kościoła w 1928 r. Na szczególna uwagę zasługuje kamienna chrzcielnica (XII – XIV w.), średniowieczny mur z kamienia polnego otaczający kościół czy elementy wyposażenia kościoła z XVI – XVIII w. (niezwykła jest historia ram Drogi Krzyżowej). Z placu kościelnego rozlega się piękny widok na dolinę Kozłówki (zwanej przez mieszkańców Bytomką) ze wzgórzem, na którym stał gródek rycerski oraz widok na stare dęby i lipy (można rankiem zobaczyć też na łąkach bażanty).

 

Krzyż z 1890 r.

Opowiada historię mieszkańców z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku.

 

Kapliczka św. Jana Nepomucena

Ciekawy element śląskiej religijności.

 

Kamień przydrożny z 1932 r.

Opowiada historię ul. Marcina i mieszkańców Kozłowa.

 

„Dworek pod Platanem”

Opowieść o średniowiecznych dymarkach, później hucie miedzi i mądrych właścicielach prowadzących naukę zawodu dla kozłowskich chłopców i ich losie po wkroczeniu wojsk radzieckich. Jest to teraz miejsce rekreacji i wypoczynku w otoczeniu pięknej przyrody i przy lesie zwanym Fazanicą.

 

Wydarzenie cykliczne

Coroczne dożynki sołeckie odbywające się po dożynkach gminnych w Sośnicowicach w pierwszej połowie września. Dożynki w Kozłowie zawsze odbywają się w niedzielę.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Sośnicowicach

ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

osoba do kontaktu: Izabela Spyrka, nr tel.: 32 238 71 91 wew. 331

www.sosnicowice.pl

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera