„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

MASŁOMĘCZ

Wioska Gotów

To tutaj możemy przenieść się w czasy starożytności. Starożytną stolicę regionu założyli Goci w II w. n.e. Przybysze z północy, podążając ze Skandynawii do „lepszego świata”, południowo-wschodniej Europy, zatrzymali się na ok. 200 lat w Kotlinie Hrubieszowskiej. Rozwinęli tutaj jedną z najbardziej fascynujących kultur ówczesnej Europy. Około 375 r. n.e., nękani przez najazdy wojowniczych plemion, m.in. Hunów, opuścili okolice Hrubieszowa.

Wykorzystując wiedzę nabytą podczas 25 lat prac wykopaliskowych na terenie Masłomęcza i okolic postanowiono przybliżyć temat współczesnym i zbudowano skansen "Wioska Gotów" w Masłomęczu.

Stoi tutaj m.in. zagroda garncarza, półziemianka tkaczki oraz chata wojownika-kupca. Po skansenie oprowadzają przewodnicy. Dla bardziej aktywnych i wymagających prowadzone są, po uprzednim uzgodnieniu, warsztaty dawnych rzemiosł zaś drużyna wojowników gockich, pokazuje technikę walk na miecze i włócznie. Przygotowuje się także gockie jadło.

Zlokalizowano tutaj zespół osad i cmentarzysk Gotów z okresu rzymskiego (koniec II w. – koniec IV w.), a badania w tej miejscowości dały podstawę dla wyróżnienia „grupy masłomęckiej”. Odkrycia dokonano w 1977 roku. Osada uważana jest za największą w Kotlinie Hrubieszowskiej i mogła pełnić funkcję „stolicy” grupy masłomęckiej. Najważniejsze są jednak zakończone już wykopaliska (1978 r. – 2002 r.) na cmentarzysku na stanowisku 15 (pole Mazurów) założonym na planie rombu z narożnikami skierowanymi ku stronom świata. W jego centrum znajdował się plac wolny od grobów, ze „świętą studnią” i „przechowalnią zwłok”.

Podczas prac odkryto m.in. 536 grobów: w tym cząstkowe, inhumowane, ciałopalne i zwierzęce. Stwierdzono wielokrotne otwieranie mogił w celach rytualnych. W grobach standardowo znajdowały się naczynia, ozdoby i części stroju oraz grzebienie. Najbardziej znane zabytki to: fibule z kabłąkiem w kształcie kaczek, złota blaszka z wyobrażeniem twarzy mężczyzny, rzymskie puchary szklane, amulet z ludzkiej kości udowej i naszyjnik ze złotym zapięciem z grobu nr 300.

 

Warto zobaczyć

Skansen „Wioska Gotów”

Obiekt jest rekonstrukcją osady gockiej z II i IV w n.e. Utworzony na bazie prowadzonych wykopalisk archeologicznych. Znajduje się tam również cmentarz unicki.

 

Wydarzenie cykliczne

Coroczna cykliczna impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie „Wioska Gotów” oraz Gminę Hrubieszów w miejscowości Masłomęcz. Impreza obfituje w liczne pokazy barbarzyńskiego rzemiosła: wikliniarza, jubilera, kowala, rogownika, tkacza, mincerza, garncarza, dziegciarza i bursztynnika. Zwiedzający mają okazję przyjrzeć się z bliska infrastrukturze odzwierciedlającej odkrycia archeologiczne dokonane w miejscowości Masłomęcz w zakresie osadnictwa na tych ziemiach plemion Gockich. Pod opieką gockich wojowników można przejechać się konno i postrzelać z łuku oraz spróbować dawnych potraw.

 

Kontakt

Gmina Hrubieszów
ul. B. Prusa 8
22-500 Hrubieszów
Nr tel.: 84 6962681

www.wioska-gotow.pl

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera