„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

ZAGWIŹDZIE

Ukryta wśród rzek i lasów tajemnicza kolonia, zbudowana rękoma osadników i okolicznych tubylców, kryje po dziś dzień nienaruszony skarb – hutę zbrojeniową samego króla Prus, Fryderyka II Wielkiego.

Początki miejscowości Zagwiździe (hist. nazwa Friedrichsthal) sięgają lat od 1753 do 1755. W ramach kolonizacji za Fryderyka II Wielkiego, króla Prus, powstała osada Friedrichsthal, która związana była ściśle z powstaniem Kluczborskiej Huty (hist. nazwa Kreutzburgerhütte). Większość mieszkańców Friedrichstahl wywodziła się z ludności miejscowej, przede wszystkim z nieodległych Budkowic. Do osadników należały również rodziny Husytów czeskich, ponadto pochodzące z Saksonii oraz z austriackiego Śląska. Kolonia Friedrichsthal rozwijała się prężnie wraz z rozwojem Kluczborskiej Huty.

W pierwszej połowie XIX wieku liczba mieszkańców Zagwiździa liczyła już 1400, z których zdecydowana większość była katolikami, natomiast 163 mieszkańców - ewangelikami. W tym wieku też miejscowość stopniowo zatraciła pierwotny kolonijny układ. Powstawały nowe instytucje, a handel i rzemiosło rozwijał się na tyle energicznie, że osada stała się samowystarczalna.

Dzisiejsze Zagwiździe to wieś atrakcyjna pod kątem turystycznym. Zwiedzana jest ze względu na wyjątkowe zasoby zabytkowe, architekturę i ciekawą przyrodę. Gra terenowa pn. „Poznaj zabytki Zagwiździa” stanowi w tej kwestii świetny sposób na zwiedzanie miejscowości przez większe grupy turystów. Miejscowość darzona od lat zaufaniem władz wojewódzkich w kwestii popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego zaszczycona została organizacją obchodów Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w 2014 r. Ponadto Zagwiździe otrzymało drogą wieloletnich starań tytuł „Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2015 roku”. Tytuł ten nadano z racji na konsekwentną dbałość mieszkańców o estetyczny wygląd prywatnych posesji, odpowiednie zagospodarowanie miejsc spotkań, jak i liczne projekty zachowujące zasoby bioróżnorodności wioski i jej otoczenia.

 

Warto zobaczyć

Kompleks zabytkowej Huty Żelaza

Składa się z budynku Regionalnej Sali Muzealnej, obiektu młotowni oraz kuźni. Budynki kompleksu zabytkowej Huty Żelaza posiadają bezsporną wartość historyczno-kulturalną regionu, należą do nielicznie zachowanych zabytków techniki i przemysłu Śląska Opolskiego. Równocześnie obiekty kompleksu stanowią główny element infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Murów.

 

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ)

Wybudowany w latach 1920-21 kościół jest reprezentatywnym przykładem architektury neorenesansowej o oryginalnych i nieprzekształconych cechach stylowych. Kościół zachował pierwotną bryłę, formę architektoniczną, a także historyczną dyspozycję wnętrza i oryginalną konstrukcję więźby dachowej. We wnętrzu zachowały się elementy zabytkowego wyposażenia, m.in. oryginalne posadzki, kasetonowy sufit, dekoracja sztukatorska ścian, empora chóru organowego, ołtarz główny, ambona, drzwi i schody.

 

Ogród Botaniczny

Parafialny Ogród Botaniczny w Zagwiździu powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Jego założycielem był ówczesny proboszcz parafii ks. Franciszek Ogórek, budowniczy zagwiździańskiego kościoła. Ogród jest systematycznie porządkowany i dosadzane są nowe różaneczniki i rośliny charakterystyczne dla ogrodów śródziemnomorskich. Całe piękno i splendor ogród posiada dzięki zaangażowaniu grupy parafian, którzy systematycznie poświęcają swój wolny czas, ciągle go upiększając. 

 

Gra terenowa „Poznaj zabytki Zagwiździa”

Stałym i głównym filarem oferty turystycznej Zagwiździa jest możliwość zwiedzania i poznawania wioski poprzez grę terenową. Turyści, którzy w zorganizowany i sprawdzony sposób chcą zwiedzić Zagwiździe, mają możliwość pobrania opracowanej koncepcji gry ze strony internetowej sołectwa oraz stacjonarnie w budynku filii biblioteki publicznej w Zagwiździu i na plebanii, znajdującej się w pobliżu kościoła pw. NSPJ. Uczestnik rozgrywający grę terenową wpisuje w pobraną kartę startową odpowiedzi na pytania wynikające z przeczytanego tekstu zadań terenowych. Po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi, kartę startowa zostawia u sołtysa, proboszcza, w bibliotece, w Urzędzie Gminy Murów pok. 17 lub wysyła zeskanowaną na adres . Po sprawdzeniu prawidłowości odpowiedzi uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia gry. Dla większych grup turystów w rolę lokalnych przewodników w mundurach armii pruskiej wcielają się mieszkańcy Zagwiździa, którzy z przyjemnością zdradzą niejedną ciekawą historię o miejscowości.

 

Wydarzenie cykliczne

Fryderycjańskie Dni Kultury/Dni Dziedzictwa

Organizowane we wrześniu. Impreza społeczno-kulturalna przywołująca pamięć o XVIII-wiecznej lokalnej historii i świetności epoki fryderycjańskiej związanej w szczególności z rozwojem przemysłu hutniczego w Zagwiździu.
 

Kontakt

Gmina Murów

ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

tel. kontaktowy: 774214034 wew. 106

osoba reprezentująca: Maria Kania – koordynator programu Odnowy Wsi

 

Sołectwo Zagwiździe

tel. kontaktowy 515 935 992

osoba reprezentująca: Hubert Nanko – członek Rady Sołeckiej wsi Zagwiździe

 

www.zagwizdzie.pl

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera