„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Zarząd PSORW rozmawiał o realizacji projektu „Pomysł na wieś”

Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi była realizacja projektu „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Obrady odbyły się we wtorek 12 czerwca na terenie gminy Dzierżoniów. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala pełniący funkcję Przewodniczącego Zarządu, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: Wójt Gminy Wieprz Małgorzata Chrapek i Wójt Gminy Raciechowice Marek Gabzdyl. W spotkaniu wziął udział również poseł Ryszard Wilczyński – ekspert PSORW.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w naradzie sołtysów z terenu gminy Dzierżoniów, która odbyła się w Sali Integracji Społecznej we Włókach. Następnie przenieśli się do Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku. Dyskutowali tam o najważniejszych działaniach zaplanowanych w ramach operacji „Pomysł na wieś…”. Są wśród nich m.in. szkolenia dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW), foldery promocyjne i serwis internetowy SNW. Uczestnicy spotkania omówili również Księgę Standardów Marki SNW wraz z identyfikacją wizualną.

Więcej o operacji można przeczytać tutaj: http://psorw.pl/133/umowa-na-realizacje-projektu-pomysl-na-wies-podpisana.html

Kolejne posiedzenie zarządu zaplanowano na 10 września 2018 r. w Strumieniu.

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera