„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Kolejny etap w pracach nad Siecią Najciekawszych Wsi

baner-ksow1 copy.jpeg

Za nami pierwsze szkolenia dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi. W siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów w Mościsku w dniach 23-24 sierpnia spotkali się przedstawiciele 11 miejscowości z terenu 7 województw. W warsztatach wziął również udział Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP i ekspert PSORW.

Szkolenie odbyło się w ramach zadania „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, a partnerami dodatkowymi projektu są gminy: Dzierżoniów, Cekcyn i Gogolin.

Pierwszego dnia uczestnicy przypomnieli sobie wyniki prac ze Strategii Sieci Najciekawszych Wsi. Omówili również założenia marki SNW. Zaprezentowane zostały ponadto Księga Standardów Marki i zasady jej stosowania, założenia i konstrukcja oferty SNW oraz procedura uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW.

Uczestnicy szkolenia dopracowali też wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa.

Prezentację na temat rozwoju obszarów wiejskich, odnowy wsi i projektów realizowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił Joachim Wojtala – burmistrz Gogolina i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia PSORW.

Drugiego dnia uczestnicy w ramach tzw. warsztatu kreatywnego doprecyzowywali oferty podstawowe swoich miejscowości. Zastanawiali się także nad wyborem miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi. Omówiony został również Formularz Oferty Wsi.

Zespołowa praca służyła zarówno wykreowaniu nowatorskich rozwiązań, jak i podniesieniu kompetencji uczestników i zwiększeniu ich zaangażowania w działania Sieci.

Bliźniacze szkolenie dla drugiej grupy liderów SNW zaplanowano na 3-4 września w Cekcynie. Zapisy odbywają się drogą elektroniczną – zachęcamy do zgłaszania się mailowo na adres 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera