„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Kolejni liderzy SNW przeszkoleni

baner-ksow1 copy.jpeg

Przedstawiciele kolejnych miejscowości zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi spotkali się w dniach 3-4 września na szkoleniu w Cekcynie. To drugie z cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach operacji „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Pierwszego dnia szkolenia, podobnie jak w Mościsku (gmina Dzierżoniów), uczestnicy przypomnieli sobie wyniki prac ze Strategii Sieci Najciekawszych Wsi. Omówili również założenia marki SNW. Zaprezentowane zostały ponadto Księga Standardów Marki i zasady jej stosowania, założenia i konstrukcja oferty SNW oraz procedura uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW.

Uczestnicy szkolenia dopracowali też wstępne komunikaty i opowieści wsi, interpretowali dziedzictwo swoich miejscowości i tworzyli narracje wokół lokalnych zasobów dziedzictwa.

Drugiego dnia uczestnicy w ramach tzw. warsztatu kreatywnego doprecyzowywali oferty podstawowe swoich miejscowości. Zastanawiali się także nad wyborem miejsc i wydarzeń realizujących tematykę opowieści wsi. Omówiony został również Formularz Oferty Wsi.

Kolejnym krokiem zaplanowanym w ramach projektu będzie wydanie folderu promocyjno-informacyjnego i przygotowanie serwisu internetowego.

W ramach szkoleń dla liderów społeczności wiejskich zaangażowanych w proces tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi każdemu ich uczestnikowi przysługują również konsultacje – m in. w zakresie wypełnienia formularza oferty wsi i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi.

Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, a partnerami dodatkowymi projektu są gminy: Dzierżoniów, Cekcyn i Gogolin.

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera