„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Śladami Susła

nA DRODZE DO ODKRYC.jpeg

 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Śladami Susła"

Łac. nazwa (Spermophilus citellus syn. Citellus citellus). Niewielki gryzoń (240 - 340 gramów), przy czym samiec jest większy od samicy. Ubarwienie żółtawoszare (grzbiet i boki) z gęsto ułożonymi, nieregularnymi brązowo-szarymi prążkami.

Śladami Susła.jpeg

Zamieszkuje nizinne i wyżynne tereny otwarte,  zwłaszcza ugory, suche często kamieniste łąki, pastwiska, skarpy i nasłonecznione pagórki. Spotyka się go także na drogach i miedzach śródpolnych. Unika lasów i terenów wilgotnych. Występowanie susła moręgowanego ogranicza się do terenów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Mniejszej. Niemal wszędzie jego liczebność spada, grozi mu całkowite wyginięcie.

W Polsce suseł moręgowany wyginął całkowicie na przełomie lat 70. i 80. Główną przyczyną wymierania susła w Polsce była likwidacja dużych obszarów pastwisk i ugorów, a także fragmentacja krajobrazu i przerwanie korytarzy ekologicznych. Na niektórych stanowiskach susły zostały wytępione w wyniku celowej działalności człowieka.

W roku 2004 do ZOO w Poznaniu sprowadzono w celu reintrodukcji pierwsze 9 susłów moręgowanych z ogrodu zoologicznego w Bernie w Szwajcarii. W roku 2005 sprowadzono 102 osobniki odłowione na międzynarodowym lotnisku Ferihegy w Budapeszcie. Pierwszym stanowiskiem reintrodukcji na wolności jest łąka między Kamieniem Śląskim a Kamionkiem - tam najdłużej zachowała się silna populacja tego gatunku. Pierwszą grupę 79 susłów wypuszczono w roku 2005, a kolejną - 100 osobników - w roku 2006. W roku 2006 na stanowisku tym zaobserwowano także potomstwo susłów wypuszczonych  w roku 2005.   

Suseł moręgowany w Kamieniu Śląskim.png

Obszar obecnego i potencjalnego występowania susła moręgowanego k. Kamienia Śląskiego został umieszczony w rządowym projekcie sieci Natura 2000.                                                                                                                                      

Program przywracania susłów moręgowanych faunie Polski jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", we współpracy ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody BIOS w Opolu i Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu. Sponsorami strategicznymi są UNDP SGP/GEF i Fundacja EkoFundusz.                                                            

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera