„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Sanktuarium św. Jacka, Brama Dzwonów

nA DRODZE DO ODKRYC.jpeg

 

Pałac, Sanktuarium św. Jacka

Swoistym centrum dynamizującym rozwój Kamienia Śląskiego był przez wieki i jest nadal pałac Odrowążów. Tu urodziło się troje wielkich Odrowążów wyniesionych przez Kościół na ołtarze: św. Jacek, bł. Czesław i bł. Bronisława. Obiekt powstał jako gród rycerski i miał charakter obronny. Jego początki sięgają XI w. Jest dwukrotnie wymieniany w Kronice Galla Anonima. Przez kilka wieków nie był rozbudowywany. Gruntowna przebudowa następowała w kilku etapach: w XVI, XVIII, XIX i XX w. Pierwotne, obronne przeznaczenie zamku zostało zmienione na rzecz pałacowego, co określiło charakter zabudowań po dzień dzisiejszy.

Od XIV w., kiedy linia kamieńskich Odrowążów wygasła, zamek zmieniał właścicieli. W 1361 r. przejął go rycerz Tomasz z Kamienia. Od 1591 r. przeszedł w ręce szlacheckiego rodu Mikołaja Strzały (właściciela Strzelec Opolskich) i jego spadkobierców: Jana Bessa, Mikołaja i Piotra von Rokowsky oraz Wacława von Kaldenborn. W 1660 r. rozpoczęła się w kamieńskim zamku era szlacheckiego rodu von Larisch. Zamek został wówczas przebudowany na pałac. W 1799 r. odziedziczył go po swojej siostrze Zofii, wdowie po Karolu Ludwigu von Larisch (małżeństwo było bezdzietne), archidiakon wrocławski Ernest von Strachwitz. Po nim, w 1808 r., kamieńskie dobra przejął Hiazynt von Strachwitz. Odtąd, aż do końca II wojny światowej, pałac pozostawał w rękach rodziny Strachwitzów.

W 1944 r. w pałacu urządzono szpital dla rannych, a w styczniu 1945 r., gdy wkroczyły tam wojska sowieckie, pałac splądrowano, a kaplicę podpalono. Przepadły cenne zabytki i pamiątki związane z kultem św. Jacka.

Po II wojnie światowej pałac, jako tzw. mienie poniemieckie, został upaństwowiony. Utworzono tam dom dziecka. W latach 50. XX w. rozbudowano pobliskie lotnisko. Ewakuowano więc z pałacu dzieci i zamieniono go na obiekt wojskowy, w którym zamieszkali sowieccy oficerowie. Wówczas to został doprowadzony do ruiny, a w maju 1970 r. spalony. Było to najprawdopodobniej celowe działanie w ramach zacierania śladów po wojskach sowieckich i niszczenia tzw. dóbr poniemieckich. Obiekt stał opuszczony przez dwadzieścia lat. W tym czasie splądrowano to, co pozostało jeszcze po pożarze. Pozostała więc tylko ruina. W ramach przemian politycznych, jakie dokonały się w Polsce w 1989 r. wojsko przekazało pałac pod kuratelę wojewody opolskiego. Ten, nie mogąc zbyć obiektu przekazał go Diecezji Opolskiej. Biskup opolski Alfons Nossol przyjął ruiny pałacu w Kamieniu Śląskim ze względów pietystycznych, by mógł się tam rozwijać kult św. Jacka. Podjął wówczas decyzję o jego odbudowie. Pracami kierował ks. dr Albert Glaeser. Odbudowa i adaptacja pałacu do nowych funkcji trwała niespełna cztery lata. Poświęcenia pałacu wraz z kaplicą św. Jacka dokonano 14 sierpnia 1994 r.

Możliwość zwiedzania pałacu z przewodnikiem przez osoby indywidualne pon.-pt. (11.00-14.00) oraz w soboty, niedziele, święta (od 13.00 do 16.00 o każdej pełnej godzinie). Tel. +48 77 46 71 120 www.kamien.biz

IMG_7127.jpeg

 

Brama dzwonów – „Brama pojednania i pokoju”

Ciekawe architektoniczne i kultyczne dopełnienie kompleksu pałacowo-sanktuaryjnego stanowi brama dzwonów. Jest ona także wielką atrakcją turystyczną. Jej powstanie wiąże się z darem pięciu dzwonów, który w marcu 2012 r. ośrodek otrzymał od redemptorystów z niemieckiego Bochum. W związku z zamiarem ponownego „ożywienia” dzwonów, wybudowano obiekt wieżowy. Jest to „brama dzwonów”, przez którą wierni, od strony parku, przechodzą ku Sanktuarium św. Jacka. Mieści się w niej osiem dzwonów zestrojonych ze sobą w brzmieniową oktawę. Dzwony po raz pierwszy zabrzmiały 26 lipca 2012 r. w uroczystość św. Anny. Nazwano je „Dzwonami pojednania i pokoju”.

Całość kompozycji tworzą dzwony o następujących nazwach: Matka Boża Nieustającej Pomocy (waga: 2800 kg), św. Józef (waga: 1810 kg), św. Alfons (waga: 1350 kg), św. Klemens (waga: 780 kg), św. Gerhard (waga: 520 kg), św. Jacek (waga: 500 kg), bł. Czesław (waga: 290 kg), bł. Bronisława (waga: 220 kg). Łączna waga dzwonów (bez okuć) wynosi 8270 kg.

Brama Dzwonów.jpeg Brama dzwonów.jpegBrama Dzwonów (2).jpeg

Na frontonie „bramy dzwonów” umieszczono napis: Laudate Dominum (uwielbiajcie Pana). Określa on cel, którym jest uwielbienie Boga i przywoływanie wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w modlitewnej wspólnocie oddającej cześć i chwałę Najwyższemu Panu.

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera