„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Zagroda nr 15

Swołowo na drodze do Odkryć.jpeg

ZAGRODA NR  15

W połowie XIX w. jako właściciela zagrody wymienia się budnika Johanna II Albrechta. Na przełomie lat 1880/1881 posesja stanowiła mienie budnika Ferdinanda (Johanna?) Al­brechta. W 1924 r. należała do panny Anny Albrecht. W 1941 r. prawo własności przysługiwało niejakiemu panu Zaddachowi i jego żonie Annie z d. Albrecht z Możdżanowa. W 1942 r. siedlisko przeszło w ręce chłopa Gerharda I Albrechta oraz jego żony Herty d. Schulz. W 1947 r. w zagrodzie mieszkali Helena i Jan (gajowy) Korochodowie. W 2007 r. teren gospodarstwa został przejęty przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza.

Na początku XIX w. na terenie zagrody znajdowały się dwa budynki: dom i stodoła połączona z oborą. Stan taki przetrwał aż do 1862 r. Wówczas to niewielkie gospodarstwo należało do budnika, o czym świadczy położenie, liczba i program użytkowy budynków. W drugiej połowie XIX w. wybudowano zachowany do dzisiaj dom mieszkalny oraz nową stodołę. W dokumentach z 1910 r., wskazujących zabudowania wchodzące w tym cza­sie w skład gospodarstwa, wymienia się: dom z podwórkiem i przydomowym ogródkiem, stodołę z częścią inwentasr­ką, budynek bramny, budynek piwniczny oraz dom chlebowy. W latach 30. XX w. przebudowano stodołę, wymieniając czę­ściowo konstrukcję szkieletową na murowaną z cegły. Na sku­tek działań podjętych przez muzeum w 2007 r. zwiększono nie tylko liczbę zabudowań pierwotnej zagrody nr 15 (przenosząc trzy obiekty z innych siedlisk ze wsi), ale również powierzchnię gruntu (przyłączając stodołę z sąsiadującego od wschodu go­spodarstwa nr 17).

 

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera