„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

ZAGRODA NR 14

Swołowo na drodze do Odkryć.jpeg

 

ZAGRODA NR  14

Na początku XIX w. sam grunt należał do sołtysa Friedricha Albrechta. Zabudowany już teren przeszedł w posiadanie jego żony Johanny Pauliny Louisy z d. Albrecht. W 1910 r. gospodar­stwo przeszło w ręce Ferdinanda Albrechta i jego żony. Właści­cielem w 1913 r. stał się budnik Reinhold Albrecht, a od 1921 r.– panna Tilda. W 1947 r. w zagrodzie mieszkali Agata i Zygmunt Kowalewscy. W roku 2007 część zagrody została przejęta przez Muzeum Kultury Ludowej Pomorza.

W drugiej połowie XIX w. na terenie będącym własnością sołtysa wyodrębniono działkę siedliskową. W 1864 r. wybu­dowano stojący do dziś dom, o czym świadczy data wyryta w glinianym wypełnieniu ściany poddasza. W zbliżonym okre­sie powstała również stodoła. Położenie zagrody, liczba i pro­gram użytkowy budynków świadczą o tym, iż prawdopodobnie pozostawała ona w użytkowaniu średniozamożnych mieszkań­ców wsi. W 1910 r. w skład zagrody wchodziły: dom miesz­kalny z podwórkiem i ogródkiem, przybudówka mieszkalna z częścią inwentarską, stodoła z częścią inwentarską, drewut­nia i dom chlebowy. W 1931 r. w miejsce stodoły wybudowa­no budynek inwentarski z murowanym przyziemiem
i piętrem w konstrukcji szkieletowej. Wszystkie wymienione obiekty tworzyły typ zagrody trójstronnej z podwórzem wybrukowa­nym kamieniem polnym i studnią z cembrowiną. Na początku lat 90. XX w. rozebrano dom chlebowy. W roku 2007 muzeum przejęło budynek mieszkalny, zrekonstruowało dom chlebowy oraz przeniosło na ten teren kuźnię z Pęplina.

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera