„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Remiza

Swołowo na drodze do Odkryć.jpeg

 

Remiza

W 1879 r. w zachodniej części wsi wzniesiono murowaną z cegły i przekrytą dwuspadowym dachem remizę. Skromnych rozmiarów obiekt usytuowany został tuż przy drodze wjazdowej, obok drugiego wiejskiego stawu. Taka lokalizacja zapewniała szybki i bieżący dostęp do wody oraz możliwość natychmiasto­wej reakcji na zagrożenia. Budynek ten służył potrzebom wiejskiej straży pożarnej (o czym świadczą zapisy w dokumentach archiwalnych pochodzące z 1910 r., określające przynależność remizy do gminy wiejskiej). Pierwotnie przechowywano w nim sprzęt gaśniczy, m.in.: wóz, motopompę i drabiny. Pod koniec XX w. obiekt wykorzystywany był do celów prywatnych – jako garaż. Obecnie remiza stanowi własność Muzeum Kultury Lu­dowej Pomorza, a w jej wnętrzu eksponowany jest dawny wóz strażacki, stanowiący depozyt Fränkischen Freilandmuseums w Bad Windsheim.

Punkt 3 - Remiza Strażacka.jpeg
Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera