„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Zabytkowy dom mieszkalny

Zabytkowy dom mieszkalny

Jako właścicielkę tej małej zagrody w 1865 r. wymienia się niezamężną Marie Friederike Albrecht. W 1900 r. zagroda przeszła w posiadanie kowala Hermanna Albrechta. W 1947 r. w zagrodzie mieszkali Helena i Aleksander Gółtorakowie.

Zabudowania na terenie opisywanej zagrody istniały z pew­nością pod koniec XIX w. Wówczas na działce znajdowały się dwa obiekty: dom mieszkalny połączony z kuźnią oraz stodoła pełniąca również funkcję stajni. W 1912 r. dotychczasowy bu­dynek mieszkalny zastąpiono nowym o murowanych ścianach zewnętrznych i szkieletowych wewnętrznych. Ponadto wybu­dowano wówczas wolno stojącą kuźnię. Około połowy XX w. rozebrano stodołę. Natomiast w 2006 r. kuźnię wyburzono.

Punkt 9 Zabytkowy dom mieszkalny nr 39.jpeg

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera