„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

„Na drodze do odkryć”. Kolejny projekt ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

  http://psorw.pl/download//935/logotypy-ksow-nowe.png

Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia PSORW, Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz członek zarządu, Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak podpisali 14 czerwca w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ważną dla PSORW-u umowę na realizację operacji pn. „Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”.

 

Kilkuletni proces tworzenia SNW wkracza obecnie w finalną fazę. Przedsięwzięcia wspierające ten proces spowodowały, że pierwsza pula miejscowości osiągnęła stan umożliwiający im ubieganie się o certyfikację. Będzie to oznaczało formalne uczestnictwo w Sieci.

Zakładamy, że prace po stronie wsi zostaną zakończone na przełomie czerwca i lipca br., tak aby komisja certyfikacyjna mogła dokonać potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa w Sieci, a wręczenie certyfikatu mogło odbyć się 30 września br. w Istebnej podczas uroczystości inaugurującej funkcjonowanie SNW.

Oprócz konferencji w Istebnej, projekt zakłada także organizację wyjazdu studyjnego na teren miejscowości Istebna, którego zadaniem będzie podniesienie praktycznej wiedzy członków PSORW i przedstawicieli miejscowości SNW w zakresie spełnienia standardów marki oraz uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW. Istebna jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników powstającej SNW.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również warsztaty „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”. Podczas zajęć ich uczestnicy określą m.in. wyróżniki swoich wsi, sformułują dla nich myśli przewodnie i zaplanują działania, które pozwolą je lepiej wykorzystać w ramach uczestnictwa w SNW.

Na realizację tego przedsięwzięcia Stowarzyszenie PSORW pozyskało 64 076,66 zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany będzie we współpracy z gminą Dzierżoniów, gminą Gogolin oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej.

Celem operacji jest podniesienie w okresie od kwietnia do końca października 2019 r. praktycznej wiedzy członków PSORW oraz przedstawicieli co najmniej 10 miejscowości objętych Strategią SNW w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki i przygotowanie ich do uzyskania Certyfikatu Uczestnika SNW poprzez organizację konferencji, warsztatów i wizyty studyjnej umożliwiających start Sieci Najciekawszych Wsi.

Grupę docelową stanowią wiejscy liderzy, sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów zaangażowani w proces powstawania Sieci Najciekawszych Wsi. Do grupy docelowej dołączą również członkowie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele miejscowości dotychczas nieobjętych strategią SNW, zainteresowani uzyskaniem certyfikatu uczestnika SNW. Już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z .

To kolejna operacja realizowana przez Stowarzyszenie PSORW ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt „Pomysł na wieś - Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w 2018 r. otrzymał dofinansowanie w wysokości 60 257,07 zł.

 

Zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zachęcamy do zarejestrowania się jako partner KSOW: http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

Więcej informacji na stronie http://ksow.pl

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera