„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Konkurs "Miejsce Ciekawe"

 

Zarząd Stowarzyszenia PSORW dziękuje za liczne zgłoszenia nadesłane w konkursie pt. „Miejsce Ciekawe” w ramach Sieci Najciekawszych Wsi, organizowanym przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.

Uprzejmie informujemy, iż lista laureatów zostanie ogłoszona w nadchodzącym tygodniu.

Zachęcamy do odwiedzania naszych stron internetowych:

www.psorw.pl
www.siecnajciekawszychwsi.pl

(09.04.2021 r.)

 

LOGO.jpeg

 

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) rozwija projekt Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) - markowy produkt turystyki wiejskiej, poszerzając go o kategorię „Miejsce Ciekawe”.

Pierwsze „Miejsca Ciekawe” wyłonione zostaną w ogłaszanym dnia 19.10.2020 r. przez PSORW konkursie.

Status „Miejsca Ciekawego” w Sieci Najciekawszych Wsi uzyskają miejsca, które podobnie jak „najciekawsze wsie”, mają olbrzymi potencjał narracji o wartościach obszarów wiejskich, mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, przemysłowym, przyrodniczym czy też są przykładem rewitalizacji. Poszukujemy również ciekawych miejsc upamiętniających ważne postacie lub wydarzenia historyczne. Szczegółowe kryteria uzyskania statusu „Miejsca Ciekawego” zamieszczane zostały w „Informacji o projekcie „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi”.

Adresatami konkursu są:

  1. gminy członkowskie Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy Rozwoju Wsi;
  2. gminy partnerskie (z terenu Polski) ww. gmin;
  3. gminy z miejscowościami certyfikowanymi do Sieci Najciekawszych Wsi.
  4. gminy z miejscowościami, które objęto oceną potencjału uczestnictwa w Sieci Najciekawszych Wsi.

Udział w konkursie polega na wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego w terminie do 15 lutego 2021 r. i odesłanie go na adres e-mail: (podpisany skan oraz wersja edytowalna).  

Otrzymanie potwierdzenia złożenia formularza konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.  

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazd studyjny do jednej z certyfikowanych miejscowości Sieci Najciekawszych Wsi.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Uzyskanie statusu „Miejsca Ciekawego” przyczyni się z pewnością do podniesienia rangi obiektów w Państwa otoczeniu. Będzie to także doskonała promocja Państwa regionu.

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia PSORW

Marek Chmielewski
Wójt Gminy Dzierżoniów

 

Dokumenty do pobrania:

1. PDFInformacja o projekcie „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi wraz z Kwestionariuszem zgłoszenia..pdf (326,57KB)

DOCXInformacja o projekcie „Miejsce Ciekawe” w Sieci Najciekawszych Wsi wraz z Kwestionariuszem zgłoszenia..docx (81,96KB)

2. PDFRegulamin konkursu Miejsce ciekawe.pdf (213,48KB)

 

Dodatkowo w konkursie można korzystać z formularza w wersji power point:

ZIPFormularz zgłoszenia Miejca Ciekawego POWER POINT.zip (266,78KB)

 

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera