„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Ruchoma Szopka

Ruchoma Szopka

Ruchoma Szopka Stanowi unikat na skalę europejską. Inicjatorem jej budowy był Longin Wittig, który w 1882 r. przybył do Wambierzyc i wraz z rodziną zamieszkał w budynku, w którym obecnie znajduje się „Ruchoma szopka”. Było to dzieło jego życia, które kontynuował jeden z jego synów: Herman. W efekcie powstała szopka z ponad 800 figurkami, z czego ok. 300 jest ruchomych - poruszanych na zasadzie mechanizmu wagowego. Przedstawiają one sceny z Nowego Testamentu, jak również życie współczesnych twórcom mieszkańców i lokalne krajobrazy.

Ruchoma szopka
poniedziałek-niedziela (9.00-18.00) - maj - wrzesień
poniedziałek-niedziela (10.00-15.45) paxdziernik-kwiecień 
tel. + 48 74 87 19 197

Ruchoma Szopka - Biblijna Rzeź Niewiniątek.jpeg  Ruchoma Szopka - motyw nawiązujący do XIX-XX-wiecznego życia codziennego.jpeg  Ruchoma Szopka - Narodzenie Chrustusa w ujęciu tradycyjnych szopek.jpeg

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera