„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Rusza nabór wniosków „Miejsce Ciekawe” w ramach Sieci Najciekawszych Wsi 2023

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi ogłasza nabór wniosków „Miejsce Ciekawe” w ramach Sieci Najciekawszych Wsi.

Nabór wniosków Miejsce Ciekawe.png

 

Organizatorem naboru jest Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).  


Adresatami ogłoszonego naboru są właściciele lub zarządcy miejsc uprawnieni do:
- udostępnienia miejsca,
- utrzymywania stanu spełniającego kryteria Miejsca Ciekawego,
- oznaczenia miejsca na głównej tablicy informacyjnej (wymagane) znakiem „Miejsce Ciekawe”, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Warunkiem  udziału w naborze  jest  przesłanie  Formularza zgłoszeniowego Miejsca Ciekawego w ramach Sieci Najciekawszych Wsi  (w wersji edytowalnej oraz podpisanej przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione)drogą elektroniczną na adres e-mail:  z dopiskiem: Nabór wniosków 2023 - „Miejsce Ciekawe”.

Termin składania formularzy: od 13 lutego 2023 r. do 31 października 2023 r.

Dokumenty do pobrania:
1. PDFRegulamin_Nabór wniosków_MIEJSCE CIEKAWE 2023.pdf (211,71KB)
2. PDFPorozumienie_wzór.pdf (169,42KB)
3. PPTXFormularz zgłoszeniowy_wersja edytowalna.pptx (247,40KB)
4. PPTXInformacja dla zgłaszajacych Miejce Ciekawe 2023.pptx (242,39KB)

Powrót do poprzedniej strony »
×

Zapisz się do newslettera